Projects Proposals

New Projects Proposals for Winter 2017/2018

 • herd
  כחלק בלתי נפרד ממגמת הקישוריות לענן, ועל מנת לסייע במחקר ובגידול עדרים, עולה הצורך לניטור ובקרה על בעלי החיים. מטרת הפרויקט הינה לפתח וליישם מערכות איכון מרושתת לבעלי חיים תוך התבססות על “חוכמת העדר” להתגברות על האתגרים הטכנולוגיים ויצירת תמונת המצב של העדר. המערכת הינה מערת ניטור ובקרה בזמן אמת, ומתבססת על יחידות איכון שיקושרו ביניהן מקומית בתקשורת אלחוטית ואז יחוברו לענן באמצעות תקשורת סלולרית. האתגר המרכזי בפרויקט הינו פיתוח מערכת...
  Categories:
 • car-pre

  Air pressure in wheels of the vehicles is very important for vehicle safety, fuel efficiency and wear and tear of tires. Today there are systems that identify the tire pressure, but they are expensive and do not provide accurate information on the air pressure, but only if it's safe or not to drive the vehicle.

 • D10112

  Background

  Vast majority of the modern digital VLSI devices utilize a technique called 'full scan' for production testing. This technique chains all the device registers (flip-flops or latches) in a few shift registers called 'scan chains'. In this configuration, a production tester may use the scan chains to drive logic values to the inputs of combinatoric circuits, sample the results from their outputs, output the results via the same scan chains and check them with the expected results. This method allows testing every chip for correct behavior, and make sure no defects were inserted during chip production. The full scan technique is an effective technique that allows reaching high test coverage in a short development time. However, in applications where security (e.g. data confidentiality, IP protection, etc) is a concern, it can introduce a serious threat.

 • led
  LED Displays are used to display images in bright daylight or for viewing from far away. Such a display consist of a number of matrixes of 3 color LEDs. Those basic matrixes are arranged together to form bigger displays.   Xilinx Zynq-7000 devices is a processor-centric platform that offers software, hardware and I/O programmability in a single chip. The Zynq-7000 family is based on the All Programmable SoC architecture. Zynq-7000...
  Categories:
  Tags: | |
 • RTOSsoft

  A real-time operating system (RTOS) is an operating system (OS) intended to serve real-time application process data as it comes in, typically without buffering delays. Latency and determinism are two of the most important aspects in designing a RTOS.
  Today’s technology and tools enables the creation of HW accelerator IP using HLS – High level Synthesis. C/C++ software language can be synthesized into Programmable devices without the need to manually create RTL.
  Using this technology enables us to create a hybrid hardware/software RTOS that takes advantage of hardware accelerators to improve the critical metrics and, consequently, improve overall system performance.

 • eric_project

  Resistive Random Access Memory (RRAM) is an emerging technology based on the Memristor. It has made significant progress in the past decade as a competitive candidate for the next generation of non-volatile memory (NVM). But not only. Beyond the NVM applications, RRAM may also be used in Memristive Memory Computing applications. In this case RAM cells should go through a characterization procedure.

 • rpb-healtec
  ניתור מצבו של הכביש בדרכים בין עירוניות הינו קריטי למניעת תאונות ופקקי תנועה. לרוב ניתן לגלות סדקים או בורות תת קרקעיים לפני שהם הופכים לבעיה. אחת השיטות לניתור היא באמצעות הרעש שהכביש יוצר כאשר כלי רכב נעים עליו. כביש המכיל סדק יוצר רעש שונה מכביש בריא ללא סדקים. מטרת הפרויקט מימוש חישן חכם קטן וזול מאוד, אשר יהיה מסוגל לקלוט את הרעש שהכביש מיצר באמצעות מקרופון. מידע זה יועבר באלחוט...
  Categories:
 • Climate1a
  בבניינים מרובי קומות (כגון הפקולטה שלנו) קימת בעיה קשה של חוסר מידע עדכני של הטמפרטורה והלחות בחדרי הבניין. רוב הבניין ממוזג על ידי מזגן מרכזי, במקרה של תקלה בחדר מסוים בו איש לא נמצא ביום יום (כגון חדרי שרתים) התקלה תתגלה רק אחרי מספר ימים, ולעתים אף חודשים. מטרת הפרויקט נדרש לפתח חישן   מחובר לרשת האינטרנט,  אשר ניתן יהיה להתקינו מקומית בקלות. החישן יהיה מסוגל למדוד טמפרטורה ולחות ולהעביר...
  Categories:
 • boaz-iot
  מד הרוח המסורתי מבוסס על שבשבת מסתובבת ועל זנב שמכוון את השבשבת לכיוון הרוח. כך מודדים עוצמה וכיוון. הבעיה במוצר כזה היא שבשל החלקים הנעים בו הוא גדול וסובל מתקלות רבות. לרוב, מתקינים שבשבת כזו במקומות בודדים ומוגבהים, בשל המחיר ועל מנת שלא להפריע לסביבה. בשנים האחרונות הולכת ומתחזקת המגמה של שימוש בחיישנים ממוזערים המקושרים לעולם באמצעות משדרים אלחוטיים המחוברים לרשת האינטרנט – Internet Of Things (IoT). היות ומחירם זול,...
  Categories:
 • z-board

  Apples Siri and Amazon’s Alexa are voice activated systems. Here a microphone is always active. It listens to the surrounding, samples and digitizes the data, analyses them to some extend and sends them to a host for final processing. The host may then activate or deactivate specific devices in a home.
  This proposed project should enable the HSDSL ‘IoT experiment’ at a later stage to utilize voice activation. Therefore, a small microphone attaches to the Xilinx ZedBoard. The interface for the microphone is designed on the FPGA logic part of the ZYNQ-chip. The amplitude of the microphone output signal is monitored in hardware. After it reaches a defined noise-level, a defined number of samples (words) are loaded into the ARM part of the ZYNQ-chip. There it can be processed using normal C-code. Either the ARM itself can trigger an action on the ZedBoard or the preprocessed voice data stream is sent via Ethernet connection to a host.

  Categories:
 • mips

  The MIPS processor, designed in 1984 by researchers at Stanford University, is a RISC (Reduced Instruction Set Computer) processor. Compared with their CISC (Complex Instruction Set Computer) counterparts (such as the Intel Pentium processors), RISC processors typically support fewer and much simpler instructions.
  With around five billion MIPS-based products already shipped, and many universities and schools around the world teaching CPU architecture using MIPS as their preferred platform, MIPS is truly the ideal CPU for tomorrow’s SoCs, from the highest-performance mobile applications processors to the lowest power connected sensor processors

 • avi

  High speed digital systems require data transfer rates equal to or higher than 1GHz.
  These rates, and the resulting system bandwidths, pose severe design challenges aimed to minimize the system-induced distortions that affect the binary signal integrity and, consequently, the ability of the decoding sytem to recover correctly the digital data.
  These distortions can originate from both stochastic processes, such as AWGN and phase jitter, or from deterministic, such as signal-shaping effects, multi-path reflections, CW leakage effects etc.
  The aim of this project is to study the various system-induced distortion mechanisms and to upgrade an existing, Matlab-based application (developed recently by a group of students in the HSDSL lab) and to allow its integration into a new HSDSL project aimed to train EE students in the areas DSP techniques and jitter effects in binary waveforms.

 • fuel_f

  The fuel theft problem is one of the most difficult problems in managing fleets of vehicles. The theft itself can happen from the fuel transporter tanker itself and up to vehicles and trucks that uses the fuel.
  In recent years, several systems were developed to detect incidents of fuel theft in privet cars and trucks. The problem in trucks is critical since fuel tank hold more than 400 liter of fuel.
  One method for detecting theft is by monitoring the sensor signal that measures the amount of fuel in tank. This method is problematic since the sensor measures the fuel level in the tank, and not the volume of the fuel. Vibration of the vehicle, ups and downs, standing on a slope can create a lot of false alarms.

  Categories:
 • res_mem

  Background: Resistive memory is a new technology based on a passive circuit element called Memristor, which changes its resistance value based on the current flowing through it. Memristors are nanoscale elements that can be easily integrated in a typical VLSI manufacturing process. Therefore, they present high potential as a super-sized embedded memory in various applications. One of them is security. Most of the semiconductor devices that deal with security need an embedded memory. Resistive RAM can be a good match for this purpose. But is it really secure? Various side channel attacks such as power analysis (SPA/DPA) are known today as an efficient attack that can reveal secrets from secure devices. The goal of this project is to check whether power analysis can reveal information about data read or written into resistive RAM.

  Categories:
 • scope2

  Fast communication channels have become an important basis of all fast digital system. From Smartphone and home PC to supercomputers. Following the demand for high speed data rate, the data transfer rate has increased over the years. The PCIE gen 1 had 3Gbit the PCIE4 will have 16Gbit. As a result, the problems in SI (Signal Integrity) had become critical. One of the most important SI problems is the jitter phenomenon.
  Over the years, the jitter phenomenon was systematically analyzed. Standards have been established and sophisticated tools for testing and analysis had been developed. One of the most modern and advanced tool for jitter analysis on the market today is the JBERT N4903B from Agilent

  Categories:
 • DPA

  Background: Side Channel Analysis is a group of attacks that utilize side effects of implementations of cryptographic hardware to gain access to secrets. One of such attacks is a Differential Power Analysis (DPA). DPA is an extremely powerful technique that uses power consumption as a source of leakage. For this, many power traces of execution of cryptographic algorithm are collected and processed. Machine learning techniques are then used to correlate between the power traces and the secret keys. It was first published in 1996, and since then hundreds of works have been published on successful DPA attacks of different types and on protection methods.

  Categories:
 • ConnectX4
  IEEE 1588 describes the Precision Time Protocol PTP. This protocol is used to synchronize clocks in a network between server and client. The protocol is based on IP Multicast communication. The algorithm choose master clock to which all clocks in the network are synchronized.  The timestamp are in the 1 Jan 1970 format. And accuracy of the synchronized clocks lay within 100 ns. Project goals   Implement the IEEE 1588...
 • anRTOS

  Real-time operating systems - RTOS were developed long ago in order to facilitate the implementation of multi-core CPU processors running real-time applications on the PC, and without the need for dedicated DSP processors. The technology is based on the allocation of part of the available cores RTOS operating system, in parallel to the kind of conventional -Windows exploits the other cores of the CPU. The inherent connectivity between systems components enables the transfer of information for debug and a graphical representation of the results obtained. RTOS software underlying C-based operating system and includes specific language components that allow the operating in real time.
  RTOS systems currently serve a wide range of applications in the fields of robotics, medicine and configured applications in the field of control radar systems. The proposed project combines a number of disciplines in the fields of digital signal processing, computerized operation of test equipment and RTOS

  Categories:
 • conntecx 4

  Many analysis cases require precise timing packages in resolution of Milli-seconds. The aim of the project is to allow the server to send data packages that include exact transmission time of the package. The hardware on the FPGA will send the packages when the specified time arrives.

 • Dspeed+Dtap

  Digital signal frequency constantly increases due to the market demand for faster and stronger digital instruments. Working in these frequencies required test equipment that samples the digital signal at a very high rate of Giga Herts. Fast testing equipment is very expensive and requires costly maintenance. The industry is desperate for testing equipment at a higher frequency that would be cheap and reliable.

  Categories:
 • 3dprinter

  Background
  In recent years, three-dimensional printers have developed from mere curiosities to Daily working tool to graphic artist, product engineers, mechanical engineers, and more. However, three-dimensional printer device remains very expensive, difficult to maintain and operate, and requires expensive spare parts.

  Categories:
 • Central Processing Unit. A processor (microchip) interconnected receiving and sending information. Concept of technology and future.

  The data transfer rate used by high speed data channels has increased significantly in the past few years.
  The current PCIe Gen 3 is 8 Ghz and the next generation will be 16Ghz
  One of the best tools for developing and testing of serial communications channels is a generator that can provide arbitrary serial data at high rate.

  Categories: