Wisdom of the crowd – integration

כחלק בלתי נפרד ממגמת הקישוריות לענן, ועל מנת לסייע במחקר ובגידול עדרים, עולה הצורך לניטור ובקרה על בעלי החיים.
מטרת הפרויקט הינה לפתח וליישם מערכות איכון מרושתת לבעלי חיים תוך התבססות על “חוכמת העדר” להתגברות על האתגרים הטכנולוגיים ויצירת תמונת המצב של העדר.

המערכת הינה מערת ניטור ובקרה בזמן אמת, ומתבססת על יחידות איכון שיקושרו ביניהן מקומית בתקשורת אלחוטית ואז יחוברו לענן באמצעות תקשורת סלולרית.

האתגר המרכזי בפרויקט הינו פיתוח מערכת ניטור ובקרה אפקטיבית בזמן אמת תחת מספר מגבלות יישום שבראשן צריכת האנרגיה מאוד נמוכה.

הפרויקט יכלול פיתוח ואינטגרציה של חומרות יחידות האיכון שיתבססו על מיקרו-בקר ורכיבים משלימים, ניתוח, יישום אלגוריתם תקשורת ייחודי למערכת המתבסס על עקרון חכמת העדר.

הפרויקט מהווה הזדמנות להיחשפות לחברת סטארט-אפ ולפיתוח מערכת תוך מציאת פתרונות יצירתיים. 

דרישות קדם: מערכות ספרתיות

היקף הפרויקט: סמסטריאלי עם אופציה לדו סמסטריאלי

מנחה: מוני אורבך, דו”אל: mony@ee.technion.ac.il  טלפון: 8294664 04