IOT indoor climate monitoring

בבניינים מרובי קומות (כגון הפקולטה שלנו) קימת בעיה קשה של חוסר מידע עדכני של הטמפרטורה והלחות בחדרי הבניין. רוב הבניין ממוזג על ידי מזגן מרכזי, במקרה של תקלה בחדר מסוים בו איש לא נמצא ביום יום (כגון חדרי שרתים) התקלה תתגלה רק אחרי מספר ימים, ולעתים אף חודשים.

מטרת הפרויקט

נדרש לפתח חישן   מחובר לרשת האינטרנט,  אשר ניתן יהיה להתקינו מקומית בקלות. החישן יהיה מסוגל למדוד טמפרטורה ולחות ולהעביר את המידע הזה לתחנת איסוף מרכזית. כך ניתן יהיה לנתר בזמן אמת את כל החדרים בבנין בעלות נמוכה מאוד.

האתגר המרכזי בפרויקט הוא לתכנן את המכשיר כך שעלותו תהיה זולה מאוד וקלה מאוד להתקנה.

תכולת הפרויקט

המכשיר ימומש באמצעות ארדואינו .

שלבי הפרויקט

לימוד סביבת העבודה של הארדואינו

תכנון ומימוש המערכת

כתיבת תוכנת ההפעלה של המכשיר

פרויקט זה הינו פרויקט סמסטריאלי עם אופציה להרחבה.

דרישות קדם: מערכות ספרתיות

מנחה: מוני אורבך, דו”אל: mony@ee.technion.ac.il  טלפון: 8294664 04